ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธัญชนก พูนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล " Top Five Papers Award "


2021-11-26 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธัญชนก พูนศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล " Top Five Papers Award " จากงานวิจัย Integrated STEM with Project-Based Learning Implementation to Enhance Students'Creativity ในงาน The 2nd SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564