ประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินงานจัด โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่น 3 (บรรจุปี พ.ศ.2561)


2019-12-02 โดย นาย พัฒนา ศรีสุวรรณ

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายสถาบันผลิตครูเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่น 3 (บรรจุปี พ.ศ.2561) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ประชุมวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมแหล่งการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา