You are here: Home

โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน

 

โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์. 2558 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ วิทยากรบรรยายโดย ศ.ดร.ศิริชัย. กาญจวาสี เรื่อง "สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย"

ภาพบรรยกาศโครงการ

 

การประชุมสัมนา การวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยจัดประชุมสัมนาการประชุมสัมนา การวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ภาพบรรยากาศงานสัมนา 

   

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการสำหรับครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้น ฐานในจังหวัดสงขลา ประจำปี งบประมาณ 2555

สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการสำหรับครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้น ฐานในจังหวัดสงขลา ประจำปี งบประมาณ 2555 คลิก
   

แจ้งเพื่อทราบ

สำหรับนิสิตหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน รหัส 2550 ทุกคน คลิก
   

หน้า 1 จาก 3

วารสารวัดผลการศึกษา

ป้ายโฆษณา

Main Menu

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 73
Content : 128
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 147400

Who are we?

ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย  เดิมเป็นภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ต่อมาหลังจากที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ได้รับการสถาปนาเป็น  มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2539  จึงได้โอนภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์หาวิทยาลัยทักษิณ ดยได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับการศึกษาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา

Online support

(+66) 074443945
  • jaYahoo
  • jaSkype
  • jaMsn
  • jaFacebook