You are here: Home

โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

 

ข้อตกลงในการส่งเอกสารวิทยานิพนธ์

ข้อตกลงในการส่งเอกสารวิทยานิพนธ์เล่มแก้ไขหลังจากการสอบ 5 บท เพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว นิสิตต้องส่งเอกสารดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 3 จาก 3

วารสารวัดผลการศึกษา

ป้ายโฆษณา

Main Menu

Who's Online

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 73
Content : 128
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 146408

Who are we?

ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย  เดิมเป็นภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ต่อมาหลังจากที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ได้รับการสถาปนาเป็น  มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2539  จึงได้โอนภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์หาวิทยาลัยทักษิณ ดยได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับการศึกษาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา

Online support

(+66) 074443945
  • jaYahoo
  • jaSkype
  • jaMsn
  • jaFacebook