ทรัพยากรบุคคล
นายธนากฤต แผ่ผล

การศึกษา

 • ปี 2544         หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         ประเทศไทย
 • ปี 2552         หลักสูตร วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         ประเทศไทย

ประวัติ

ประวัติการทำงาน

 • PTT Public Company Limited (สำนักงานใหญ่) Jr. Network Engineer · ตั้งแต่ 2003 จนถึง 2004 · กรุงเทพมหานคร
 • ช.การช่าง (ส่วนงานรถไฟฟ้าใต้ดิน) IT Support & Network Admin · ตั้งแต่ 2004 จนถึง 2005 · กรุงเทพมหานคร
 • Carrefour Thailand IT Head · ตั้งแต่ 2005 จนถึง 2006 · Haad Yai, Songkhla, Thailand
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ นักวิชาชีพ · 21 พฤศจิกายน 2006 ถึงปัจจุบัน


ความเชี่ยวชาญ

Web site

 • Adobe Dreamweaver
 • Adobe Photoshop
 • PHP 
 • Bootstrap
 • Mambo
 • Joomla
 • Wordpress
 • Database  (Mysql / PHP Myadmin)
 • งานวิเคราะห์ / ออกแบบระบบสาระสนเทศ (SA) 

Computer Support

 • Windows
 • UNIX
 • Windows Server

Computer Network Support

 

 ผลงาน

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
2562 1 1 1 61 sf sdf 2019-09-05 09:33:41
                 
...