You are here: Home บทความทางวิชาการ ศิริชัย กาญจนวาสี

ศิริชัย กาญจนวาสี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การวัดคุณลักษณะภายในของบุคคล Administrator 1549
2 การประเมินหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ Administrator 2688
3 รากแก้วของการประเมิน* Administrator 2028
4 การสรุปเชิงสาเหตุสำหรับการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง* Administrator 1494

วารสารวัดผลการศึกษา

ป้ายโฆษณา