ขอแสดงความยินดีกับ นางสุมาลี รักโข (ศิษย์เก่า กศ.ม. ​หลักสูตรและการสอน) ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน "ครูขวัญศิษย์ ปี 2564"


2021-11-23 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสุมาลี รักโข (ศิษย์เก่า กศ.ม. ​หลักสูตรและการสอน) ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน "ครูขวัญศิษย์ ปี 2564" รางวัลอันทรงคุณค่าของความเป็นครูผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์และเป็นผู้สร้างคุณูปการในวงการศึกษา ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา