การประชุมผู้จัดการทีม การแข่งขันกีฬาฟุตบอล University League ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้


2021-04-05 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม การแข่งขันกีฬาฟุตบอล University League ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้ ณ ห้องประชุมมหาหงส์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา