การประชุมพบประชาคมคณะศึกษาศาสตร์


2019-10-09 โดย นาย นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ

  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมพบประชาคมคณะศึกษาศาสตร์ ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ จ.สงขลา