ขอแสดงความยินดีกับ นายสุเมธ ร่มบ้านโหล๊ะ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2


2019-09-09 โดย นาย นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ

  ขอแสดงความยินดีกับ นายสุเมธ ร่มบ้านโหล๊ะ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 1 ปี 2559 ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดสงขลา” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา