ข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพ


วันที่โพส ปีการศึกษา เอกสารสนับสนุนระบบ QA
    ข้อมูลโดย: เปมิกา สังข์ขรณ์

 

แบบฟอร์มค่าเป้าหมายคำรับการปฏิบัติงาน หลักสูตร ปีการศึกษา 2557  

 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557