สมัครนำเสนอผลงาน หรือ เข้าร่วมงาน

(ขอขยายการรับสมัครบทความวิจัย ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561)

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน

เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดการประชุมสัมนา

รูปแบบเรื่องเต็ม

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ

หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับ

ใบนำส่งบทความ

ช่องทางการโอนเงินสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บัญชีเลขที่ 868-0-18979-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนกาญจนวนิช

ชื่อบัญชี สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

(เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการลงทะเบียนมาที่ watpon.tsu@gmail.com)

 

EditRegion4