วันที่โพส :  2019-08-15
หัวข้อข่าว :  การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)
รายละเอียดข่าว :

ดาวน์โหลดกำหนดการ

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาครูในโครงการ ดาวน์โหลดรายงานสรุป
  ดาวน์โหลด Proceeding
  ดาวน์โหลด Proceeding-ครูคืนถิ่น-รุ่นปี-2560-แก้ไขครั้งที่-1
  รายงานการพัฒนาครูคืนถิ่น-รุ่นที่-2-2560