วันที่โพส :  2019-08-15
หัวข้อข่าว :  การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)
รายละเอียดข่าว :

ดาวน์โหลดกำหนดการ

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาครูในโครงการ ดาวน์โหลดรายงานสรุป