วันที่โพส :  2018-01-26
หัวข้อข่าว :  รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดข่าว : วัน เวลา สถานที่การรับสมัคร
วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. 074-317631
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร ได้ที่
Website : http://www.edu.tsu.ac.th

กำหนดการ

  กำหนดการคลิก

ตารางประกาศรับสมัคร

  ตารางประกาศรับสมัคร คลิก

รายละเอียดการดำเนินงาน

  รายละเอียดการดำเนินงานคลิก

รายละเอียดการรับสมัคร

  รายละเอียดการรับสมัคร คลิก

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบสมัคร

  ดาวน์โหลดไฟล์ ใบสมัคร คลิก