Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1


คนเก่งศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายสุเมธ ร่มบ้านโหล๊ะ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2

ข่าวประกาศ


 • รายงานผลการแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันอ่านฟังเสียง (การอ่าน บทร้อยแก้ว)
  อ่านต่อ
 • ขอรายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)
  อ่านต่อ
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563
  อ่านต่อ
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด


บริการวิชาการ


โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 118

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 117

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 116

อ่านต่อ

วิจัย


การประชุมเพื่อพิจารณาเค้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการฯ

อ่านต่อ


VDO Clip

แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
 • แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ English version
 • วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • เพลงมาร์ชศึกษาศาสตร์

 • ติดต่อคณะ


  คณะศึกษาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยทักษิณ

  เลขที่ 140 หมู่ 4

  ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

  อำเภอ เมือง

  จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

  โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101

  แฟกซ์ : 074-317682

  Map