Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1
ข่าวล่าสุด2022-12-02

 คณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Universitas Muria Kudus (UMK) ประเทศอินโดนีเซีย

 
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจำนวน 2 คน จาก Faculty of Psychology, Universitas Muria Kudus (UMK) ประเทศอินโดนีเซีย


ข่าวประกาศ


 • ขอให้ผู้ที่สมัครอบรมเรียบร้อยหลักสูตร ผอ. / รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 12 เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามรายการไฟล์แนบ
  อ่านต่อ
 • ขอให้ผู้ที่สมัครอบรมเรียบร้อยหลักสูตร ผอ. / รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11 เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามรายการไฟล์แนบ
  อ่านต่อ
 • ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕
  อ่านต่อ
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด


กิจกรรมนิสิต


โครงการ “ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย 5”

2021-04-07

อ่านต่อ

โครงการนำเสนอผลงานเปิดโลกวิชาการการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในมิติครูนวัตกรพลเมือง

2021-03-16

อ่านต่อ

โครงการสอนน้องแต้มสี “ เติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ” ปีการศึกษา 2563

2021-03-16

อ่านต่อ


คนเก่งศึกษาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลภายในงาน TSU Get Together III

2022-11-17

อ่านต่อ

คนเก่งศึกษาศาสตร์ นิสิต


ขอแสดงความยินดีกับ นายนาวิน พลพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรกศ.บ.ศิลปศึกษาที่ได้รับ " รางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ 2 มิติ "

2022-11-08

อ่านต่อ


กิจกรรมหน่วยฝึกสอน


โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2565

2022-08-15

อ่านต่อ

โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) ประจำภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2565

2022-08-15

อ่านต่อ

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอนสำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2565

2022-05-10

อ่านต่อ


บริการวิชาการ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคใต้) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิชาการและครูแกนนำ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

2022-12-02

อ่านต่อ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ โรงเรียนม้างอนวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

2022-11-08

อ่านต่อ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลเมืองพัทลุง กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2022-08-15

อ่านต่อ

วิจัย


การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ร่วมกับเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 4

2021-03-01

อ่านต่อ


ประชุม


การประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายคณาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

2022-04-25

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู

2021-12-08

อ่านต่อ

การประชุมผู้จัดการทีม การแข่งขันกีฬาฟุตบอล University League ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้

2021-04-05

อ่านต่อ

การแจ้งวิธีการบันทึกและส่งข้อมูลในการเสนอ ขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐาน วิชาชีพหลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) ผ่านแบบฟอร์ม Online

2021-03-15

อ่านต่อ


สวัสดิการคณะศึกษาศาสตร์


โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy University) ครั้งที่ 8

2020-03-02

อ่านต่อ

โครงการ Happy - Family <3 Happy - Education : season III

2019-12-27

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (โครงการย่อย - สายสนับสนุน) ครั้งที่ 3

2019-12-27

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)

2019-12-02

อ่านต่อ

VDO Clip

วิดีโอแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • EDUTalk EP.1 แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ครูเฟรม อาวุธของครูคือสื่อการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 • ติดต่อคณะ


  คณะศึกษาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยทักษิณ

  เลขที่ 140 หมู่ 4

  ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

  อำเภอ เมือง

  จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

  โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101

  แฟกซ์ : 074-317682

  Map