Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1


ข่าว2019-12-06

 โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) ครั้งที่ 2

 
 ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการออกกำลังกายครั้งที่ 2 "ศึกษาศาสตร์ Fit and Firm" โดยมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การอบอุ่นร่างกายและการฝึกทักษะการเล่นกีฬาแชร์บอล วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา "สุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคลากรมีสุขภาพดี ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"


คนเก่งศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้

ข่าวประกาศ


 • รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563
  อ่านต่อ
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563
  อ่านต่อ
 • รายงานผลการแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันอ่านฟังเสียง (การอ่าน บทร้อยแก้ว)
  อ่านต่อ
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด


บริการวิชาการ


รับฟังแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Pre-Degree และ Non-Degree เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือในการจัดทำหลักสูตร

อ่านต่อ

ประชุมอาจารย์นิเทศก์ทำความเข้าใจการใช้ระบบ TSU Learning

อ่านต่อ

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก(สพม.16) กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ่านต่อ

วิจัย


การประชุมกลุ่มย่อยโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

อ่านต่อ


VDO Clip

ตอบคำถาม การรับนิสิตใหม่ 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ English version
 • แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
 • เพลงมาร์ชศึกษาศาสตร์

 • ติดต่อคณะ


  คณะศึกษาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยทักษิณ

  เลขที่ 140 หมู่ 4

  ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

  อำเภอ เมือง

  จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

  โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101

  แฟกซ์ : 074-317682

  Map