ONE EDU TSU : รับผิดชอบร่วมกัน COVID-19

ระบบส่งเอกสารสำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คลิก
ข่าวล่าสุด2022-05-27

 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

 
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายไดโนเสาร์ พันธฤทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตร กศ.บ.ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)ที่ได้รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท ทุนแรกเข้า ,นายกิตติธร สมาธิ นิสิตชั้นปีที่ 5 (สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564) หลักสูตร กศ.บ.สังคมศึกษา (หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และนางสาวอรณิช รวยรื่น นิสิตชั้นปีที่ 5 (สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564) หลักสูตร กศ.บ.ชีววิทยา (หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท ทุนต่อเนื่องครั้งที่สาม

 

 
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564"
     
  ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตร กศ.บ.เคมี ที่ได้รับรางวัล “ระดับดี” ภาคบรรยาย ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา จำนวน 2 รางวัล
     
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา​ อ.สะเดา ​จ.สงขลา​ โดยมีตัวแทนคณะดำเนินงานจากโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา​ 4​ จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมรับเสด็จในฐานะหน่วยสนองงาน​
     
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านข่าวทั้งหมด


สายด่วนสำนักงานคณะข่าวประกาศ


 • ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕
  อ่านต่อ
 • ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ และเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา แผนสำหรับครูตำรวจตระเวนชายแดน (ความร่วมมือกับ กสศ.) มหาวิทยาลัยทักษิณ
  อ่านต่อ
 • ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ
  อ่านต่อ
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด


VDO Clip

วิดีโอแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • EDUTalk EP.1 แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ครูเฟรม อาวุธของครูคือสื่อการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 • ติดต่อคณะ


  คณะศึกษาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยทักษิณ

  เลขที่ 140 หมู่ 4

  ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

  อำเภอ เมือง

  จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

  โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101

  แฟกซ์ : 074-317682

  Map