Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1


ข่าว2019-05-16

 โครงการ “ยกระดับหนังสือ ตำรา สู่งานพิมพ์คุณภาพ”

 
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการ “ยกระดับหนังสือ ตำรา สู่งานพิมพ์คุณภาพ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้มีคุณภาพ วิทยากรโดย คุณภูสิทธิ พลายชมภู โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง SC315 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา


คนเก่งศึกษาศาสตร์กลุ่มนิสิตพี่อาสาพาน้องอ่านเขียน รุ่นที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย พรอ้มโล่ประกาศเกียรติคุณ จากปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพมหานคร

ข่าวประกาศ


 • แนวปฏิบัติ-ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะเพื่อการฝึกสอนฝึกงาน
  อ่านต่อ
 • ประกาศ-แนวปฏิบัติสำหรับการออกฝึกปฏิบัติการสอนฯ
  อ่านต่อ
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ SEED 2019
  อ่านต่อ
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด


บริการวิชาการ


โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 118

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 117

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 116

อ่านต่อ

วิจัย


การประชุมเพื่อพิจารณาเค้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการฯ

อ่านต่อ


VDO Clip

แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
 • แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ English version
 • วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • เพลงมาร์ชศึกษาศาสตร์

 • ติดต่อคณะ


  คณะศึกษาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยทักษิณ

  เลขที่ 140 หมู่ 4

  ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

  อำเภอ เมือง

  จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

  โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101

  แฟกซ์ : 074-317682

  Map