Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1


ข่าว2018-10-12

 การปรึกษาหารือโครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 8

 
  วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าปรึกษาหารือแนวทางการจัดโครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 8 กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องประชุม ศษ. 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


คนเก่งศึกษาศาสตร์การประกวดอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๗

ข่าวประกาศ


 • การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรตตพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
  อ่านต่อ
 • การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
  อ่านต่อ
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57
  อ่านต่อ
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด


บริการวิชาการ


โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 118

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 117

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 116

อ่านต่อ

วิจัย


การประชุมเพื่อพิจารณาเค้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการฯ

อ่านต่อ


VDO Clip

แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
 • แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ English version
 • วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • เพลงมาร์ชศึกษาศาสตร์

 • ติดต่อคณะ


  คณะศึกษาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยทักษิณ

  เลขที่ 140 หมู่ 4

  ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

  อำเภอ เมือง

  จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

  โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101

  แฟกซ์ : 074-317682

  Map