ทรัพยากรบุคคล
นางมาริสา ปานงาม

การศึกษา


ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 305 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 2020-08-18 14:40:58
11 305 0320502 ปรัชญาบูรณาการพื้นฐานการศึกษา 2020-08-18 14:42:21
3 267 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 2020-07-13 10:53:36
3 267 0320502 ปรัชญาและบูรณาการพื้นฐษนการศึกษา 2020-07-13 10:54:34
                 
...