ทรัพยากรบุคคล
นางพิมพ์พิศา ศิริวัฒน์

การศึกษา

  • ปี 2542         หลักสูตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป         สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
                 
...