ทรัพยากรบุคคล
นางเยาวลักษณ์ พริกบุญจันทร์

การศึกษา

  • ปี 2544         หลักสูตร บธ.บ. การบัญชี         วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
                 
...