ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์เพ็ญนภา สุวรรณวงศ์

การศึกษา

  • ปี 2547         หลักสูตร กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2553         หลักสูตร กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา         มหาวิทยาลัยนเรศวร         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
                 
...