ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์คัชชา ศิริรัตนพันธ์

การศึกษา

  • ปี 2555         หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2559         หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา)         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
4 80 0319133 ทักษะและการตัดสินว่ายน้ำ 2019-12-31 23:28:21
4 80 0319433 ทักษะและการสอนเทเบิลเทนนิส 2019-12-31 23:30:58
4 80 0319234 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล 2019-12-31 23:32:49
2561 0 1 0 12 0319132 ทักษะและการสอนกรีฑา 2019-05-26 18:02:54
2561 0 1 0 12 0319133 ทักษะและการสอนว่ายน้ำ 2019-05-26 18:04:25
2561 1 1 1 12 0319365 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2019-05-26 18:09:29
2561 1 1 1 12 0319367 การออกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2019-05-26 18:10:34
2561 0 1 0 12 0319234 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล 2019-05-26 18:13:13
2561 1 0 0 12 0319341 การฝึกและการตัดสินวอลเลย์บอล 2019-05-26 18:16:02
                 
...