ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล

การศึกษา


ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
10 221 0612115 สีในงานศิลปะ 2020-06-09 14:19:57
10 201 0312241 ศิลปะทดลองสำหรับครู 2020-06-09 14:24:31
10 201 0308433 บาติกเบื้องต้นสำหรับครู 2020-06-09 14:26:25
10 179 0612112 ศิลปะพื้นถิ่น 2020-06-09 14:17:52
10 179 0612219 ศิลปะบำบัด 2020-06-09 14:22:43
4 108 0308433 บาติกเบื้องต้นสำหรับครู 2020-06-09 13:17:27
4 108 0312241 ศิลปะทดลองสำหรับครุ 2020-06-09 14:12:47
4 86 0612112 ศิลปะพื้นถิ่น 2020-06-09 13:21:30
4 86 0612115 สีในงานศิลปะ 2020-06-09 13:22:49
4 86 0612217 ทัศนศิลป์เบื้ยงต้นสำหรับครู2 2020-06-09 13:32:18
4 86 0612219 ศิลปบำบัด 2020-06-09 13:33:49
4 86 0312241 ศิลปะทดลองสำหรับครู 2020-06-09 13:48:11
2562 1 0 0 56 0312311 การวิจารณ์ศิลปะสำหรับครู 2019-10-09 17:12:33
2562 1 0 0 56 0612211 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2019-10-09 17:15:14
2562 1 0 0 56 0308364 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครู 2019-10-09 17:20:44
2561 0 1 0 17 0612232 ทัศนศิลป์เบื้องต้นสำหรับครู 2 2019-05-27 16:16:25
2561 1 0 0 17 0612212 ศิลปะหัตถกรรมประยุกต์ 2019-05-27 16:18:49
2561 0 1 0 17 0612112 0612112 ศิลปะพื้นถิ่น 2019-05-27 16:23:07
2561 1 0 0 17 0612211 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2019-05-27 16:32:41
2561 0 1 0 17 0612214 ทฤษฎีสี 2019-05-27 18:59:56
                 
...