ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล

การศึกษา


ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
2562 1 0 0 56 0312311 การวิจารณ์ศิลปะสำหรับครู 2019-10-09 17:12:33
2562 1 0 0 56 0612211 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2019-10-09 17:15:14
2562 1 0 0 56 0308364 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครู 2019-10-09 17:20:44
2561 0 1 0 17 0612232 ทัศนศิลป์เบื้องต้นสำหรับครู 2 2019-05-27 16:16:25
2561 1 0 0 17 0612212 ศิลปะหัตถกรรมประยุกต์ 2019-05-27 16:18:49
2561 0 1 0 17 0612112 0612112 ศิลปะพื้นถิ่น 2019-05-27 16:23:07
2561 1 0 0 17 0612211 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2019-05-27 16:32:41
2561 0 1 0 17 0612214 ทฤษฎีสี 2019-05-27 18:59:56
                 
...