ทรัพยากรบุคคล

โครงการ “ยกระดับหนังสือ ตำรา สู่งานพิมพ์คุณภาพ”


2019-05-16 โดย นาย นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ


การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


2017-11-14 โดย นาย นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ