You are here: Home บทความทางวิชาการ ศิริชัย กาญจนวาสี

ศิริชัย กาญจนวาสี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การวัดคุณลักษณะภายในของบุคคล Administrator 1869
2 การประเมินหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ Administrator 3299
3 รากแก้วของการประเมิน* Administrator 2330
4 การสรุปเชิงสาเหตุสำหรับการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง* Administrator 3010

วารสารวัดผลการศึกษา

ป้ายโฆษณา