You are here: Home บทความทางวิชาการ ขัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม การพัฒนาแบบสอบพหุมิติ

การพัฒนาแบบสอบพหุมิติ

อีเมล พิมพ์ PDF

การพัฒนาแบบสอบพหุมิติ

 


ผศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ

 

ดาวน์โหลด >> 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:41 น. )  

วารสารวัดผลการศึกษา

ป้ายโฆษณา