Edu News Center

 » ข่าว


 

 

หัวข้อข่าว : รายละเอียดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ จำนวน 6 หลักสูตร
 
เอกสารแนบ administrator2021_07_01_07_57_34.pdf
ผู้บันทึกข้อมูล : ธนากฤต แผ่ผล | วันที่โพส : 2021-07-01