Edu News Center

 » ข่าว


 

 

หัวข้อข่าว : ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
 
เอกสารแนบ chaowarat2020_01_17_02_54_43.pdf
ผู้บันทึกข้อมูล : เชาวรัตน์ สัตยานุรักษ์ | วันที่โพส : 2020-01-17