Edu News Center

 » ข่าว


 

 

หัวข้อข่าว : ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการประกวดบทกวีสดุดีครู เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
 
เอกสารแนบ chaowarat2019_12_24_03_13_43.pdf
ผู้บันทึกข้อมูล : เชาวรัตน์ สัตยานุรักษ์ | วันที่โพส : 2019-12-24