Edu News Center

 » ข่าว


 

 

หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนัก และการใช้งาน UV/Vis Spectrophotometer"
 
เอกสารแนบ tsantapat2019_04_26_04_31_33.pdf
ผู้บันทึกข้อมูล : ศัญฒภัท ทองเรือง | วันที่โพส : 2019-04-26