ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : ศิริรัตน์
นามสกุล : สินประจักษ์ผล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาการสอนศิลปศาสตร์
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2547 Ph.D. in Foreign and Second Language Education STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO สหรัฐอเมริกา
2532 MASTER OF ARTS in EDUCATION มหาวิทยาลัยบอลสเตท สหรัฐอเมริกา
2517 อ.บ. ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย