ตำแหน่งรักษาการแทน : นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพรรักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะ
วันเริ่มต้นรักษาการ : 2021-01-21
วันสิ้นสุดรักษาการ : 2021-01-21
เนื่องจาก : ลากิจส่วนตัว
หมายเหตุเพิ่มเติม :